Περισσότερες πληροφορίες:
 • Τεχνικά χαρακ/τικά
 • Εγχειρίδιο χρήσης
 • 06470

  DAVIS TEMPERATURE PROBE, VANTAGE PRO & VANTAGE PRO2

  Πολλαπλός μετρητής θερμοκρασίας με 64 χιλιοστών από ανοξείδωτο ατσάλι κάλυμμα.
  Χρησιμοποιείται για να μετράει την θερμοκρασία του αέρα, του εδάφους ή του νερού. Προσθέστε μέχρι τρεις μετρητές σε ένα μόνο αισθητήρα σχετικής υγρασίας/θερμοκρασίας φύλλων και εδάφους. Περιλαμβάνει 4,6 μέτρα καλώδιο.
  Είναι συμβατό και με Vantage Pro και με Vantage Pro2. Για να λειτουργήσει χρειάζεται το 6345OV


  Χρόνος παράδοσης: 10 εργάσιμες ημέρες

     Προιόντα οίκου DAVIS Προσθήκη
  Τιμή
  χωρίς ΦΠΑ

  67.00 €
  Τιμή
  με ΦΠΑ

  83 €