Περισσότερες πληροφορίες:
 • Τεχνικά χαρακ/τικά
 • Εγχειρίδιο χρήσης
 • 07660

  DAVIS YAGI ANTENNA FOR LONG-RANGE REPEATER

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Long-Range Repeater για να επεκτείνετε το εύρος μέχρι και 5.000' σε όλες τις κατευθύνσεις. Κάθε repeater απαιτεί δύο κεραίες. Μπορείτε να συνδυάσετε μία Omni και μία Yagi κεραία για να συλλέξετε δεδομένα από όλες τις κατευθύνσεις και να εκπέμπει σε μία μόνο κατεύθυνση ή και το αντίστροφο.
  Περιλαμβάνει υλικά εγκατάστασης.


  Χρόνος παράδοσης: 10 εργάσιμες ημέρες

  Για να προχωρήσετε στην παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μάζι μας στο 2103617790.
     Προιόντα οίκου DAVIS
  Τιμή
  χωρίς ΦΠΑ

  284.00 €
  Τιμή
  με ΦΠΑ

  352 €