Περισσότερες πληροφορίες:
 • Τεχνικά χαρακ/τικά
 • Εγχειρίδιο χρήσης
 • RX7101

  VIVOTEK VIDEO RECEIVER

  Μετατροπέας δικτυακών καμερών σε αναλογικό σήμα προς χρήση σε τηλεόραση και monitors.


  Χρόνος παράδοσης: 2 εργάσιμες ημέρες

     Προιόντα οίκου VIVOTEK Προσθήκη
  Τιμή
  χωρίς ΦΠΑ

  286.00 €
  Τιμή
  με ΦΠΑ

  355 €